Svirajmo gitaru!

Nivo 1 Lekcija 2

Level 1
Uvod
muzika - MP3
notni zapisi